top of page

Porvoon Taiteilijaseuran varsinaisiksi jäseniksi hallitus hyväksyy Suomen Taiteilijaseuran – Konstnärsgillet i Finland ry:n jäsenliittoihin (Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, MUU ry, Taidemaalariliitto – Målarförbundet ry, Suomen Taidegraafikot – Finlands Konstgrafiker ry, Valokuvataiteilijoiden liitto ry) tai Suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkki ry:hyn kuuluvan taiteen ammattilaisen ja erityisistä syistä henkilön, joka osoittaa pätevyytensä kuvataiteilijana.

Kunniajäseneksi seura voi kutsua kuvataiteiden tai seuran tarkoitusperien hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön. Päätöksen tekemiseen tarvitaan kolmen neljäsosan (¾) enemmistö annetuista äänistä.

Jäsenet hyväksyy hallitus tai hallituksen nimeämä toimikunta. Jäsenvalintatilaisuus järjestetään kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. Hakemukset tulee jättää keväällä huhtikuun loppuun mennessä ja syksyllä lokakuun loppuun mennessä. Hylätty hakija voi valittaa päätöksestä hallitukselle tai hallituksen nimeämälle toimikunnalle, jolloin hakemus käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa uudelleen.

Jäseneksi haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella sähköpostitse. Liitteenä tulee olla ansioluettelo sekä 5-6 kpl kuvia (jpeg, PDF) uusimmista teoksista tai linkki nettisivuille, jossa kuvia on nähtävillä.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen porvoontaiteilijaseura(a)gmail.com

bottom of page