top of page
ruotsalainen1.jpg

Ruotsalainen Anitta

Taiteellista työskentelyäni on ruokkinut lapsuuden ja nuoruuden olinpaikkojen topografia – kotikulmien kadut sekä asuntojen huonejärjestykset. Maalaukseni tilat ovat joko todellisia tiloja tai mielen sisätiloja. Maalauksiini sijoitan kuvan ihmisen paikasta. Maalaukseni rakentuvat yhtä paljon havainnosta kuin taidehistorian tulkinnoista. Maalaukseni fokuksia voivat olla pöytä, tuoli, kellari, vintti, seinä, ovi, ikkuna, komero tai sosiaalinen tila. Koloristisesti toteutetuissa maalauksissa näkyy hieroglyfimäisesti muutamilla viivoilla piirrettyjä elementtejä, jotka luovat vaikutelman huoneesta, ihmisen sosiaalisen elämän tilasta. Taiteelleni on ominaista ekspressiivinen lataus väreissä, viivassa ja piirroksellisessa osuudessa.

Näyttelytoimintani on ollut aktiivista 1990 luvun alusta lähtien. Minulla on ollut vuosittaisia yksityis-, ryhmä-, ja yhteisnäyttelyitä, ja ulkomaisia näyttelyitä. Teoksiani on julkisissa kokoelmissa, kuten Porvoon kaupunki, Lahden Kaupunki, Wihurin rahasto, Valtion taidekokoelmat. Olen toiminut aktiivisesti paikallisessa taide- ja kulttuurielämässä, kuten Porvoon Taideyhdistyksen puheenjohtajana ja Taidetehtaan Säätiön hallitus jäsenenä.

www.anittaruotsalainen.com

bottom of page